C-force: vakdidactische leergemeenschap voor leraren Frans en Engels SO en VWO

Je bent nog niet ingelogd, log in of registreer om in te schrijven.

Vorig schooljaar kwamen we vier keer samen met leraren Frans en Engels om ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen. Daar gaan we mee door, met een nieuwe formule en een nieuw élan. Ook nieuwe leden zijn welkom.
Ons doel is om samen te werken rond concrete lessen en in te zetten op collegiale uitwisseling en intervisie. We hanteren daarbij diverse coöperatieve werkvormen die je kunnen inspireren voor je eigen lespraktijk.

In de eerste sessie gaan we op zoek naar tegenstellingen en raakpunten in onze visie op lesgeven, brengen we de aanwezige pedagogische en vakdidactische expertise in kaart en ontwerpen we een gedifferentieerde les

Er zijn 4 sessies gepland op wisselende dagen en uren waarvoor telkens twee verschillende lokalen zijn gereserveerd. Zo hebben we meer mogelijkheden om te differentiëren, te interviseren en samen te werken.

Opgelet - We starten op 13 november. Het oorspronkelijke plan om in september te beginnen, blijkt moeilijk haalbaar. In januari zijn er twee vrijdagnamiddagen ingepland: 19/1 is gereserveerd voor Frans en 26/1 voor Engels. Je hoeft er dus maar eentje in je agenda op te nemen!

Wil je er (terug) bij zijn? Schrijf dan nu in!

Vorm: 
Collegagroep
Niveau: 
Secundair
Doelgroep: 
Startende leerkrachten
Leerkrachten
Thema's: 
Diversiteit
Werkvormen: 

collegiale intervisie
tijd en ruimte om zelf korte workshops geven vanuit je expertise
uitwisseling en ontwerp van lesmateriaal

Doelstellingen: 

Leren van elkaar, ervaringen uitwisselen.
Reflecteren op de eigen lespraktijk.
Samen in vertrouwen materiaal delen, uitproberen en aanpassen.
Een duurzaam professioneel netwerk uitbouwen.
De motivatie en leerwinst bij onze leerlingen verhogen.

Plaats: 

Opleidingscentrum Campus Prins Filip
Jubileumlaan 217c
9000 Gent

Data: 
maandag 13/11/2017 - 13.15 tot 16.15
vrijdag 19/01/2018 - 13.15 tot 16.15
vrijdag 26/01/2018 - 13.15 tot 16.15
dinsdag 27/03/2018 - 15.15 tot 17.45
woensdag 09/05/2018 - 8.45 tot 12.00
Prijs: 

In principe gratis voor mensen, werkzaam in het stedelijk onderwijs van de stad Gent.
Kosten van eventuele externe experts worden onder de deelnemers verdeeld en achteraf gefactureerd. Wacht steeds met betalen tot na ontvangst van de factuur. 
 €35 per halve dag voor externen (wacht steeds met betalen tot na ontvangst van de factuur).

Groepsgrootte: 
max. 30 deelnemers
Vereiste voorkennis: 

Frans of Engels geven.

Externe begeleider/lesgever: 

Afhankelijk van de vraag.

Contactpersoon - intern: 
© Stad Gent 2018
PBSOG
Keizer Karelstraat 1 (6de verdiep),9000 Gent,
tel. 09/268 24 48​, e-mail pbsog@stad.gent