Flexibele leerwegen in het secundair onderwijs

Je bent nog niet ingelogd, log in of registreer om in te schrijven.

FLEXIBELE LEERWEGEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Je ontdekt wat flexibele leerwegen voor leerlingen op jouw school kunnen betekenen. Je maakt flexibele leerwegen concreet voor je eigen leerling, vak, begeleiding of school.

  • Hoe zit het met flexibele leerwegen in het secundair onderwijs?
  • Welke meerwaarde kunnen ze hebben om een zorgzame, lerende, inclusieve schoolomgeving te creëren?
  • Wie volgt het gemeenschappelijk curriculum en wie krijgt een individueel aangepast curriculum?
  • Welke opdracht en verantwoordelijkheid heeft een klassenraad?

Tijdens deze vorming ontwar je het regelgevend kluwen aan mogelijkheden.
Je onderzoekt de kansen die je als leerkracht, als beleid, als zorgteam, als klassenraad hebt om meer grip te krijgen op de leertrajecten van je leerlingen.
Je leert regelgeving functioneel te gebruiken in je eigen les- en schoolpraktijk. Je wisselt uit met collega’s en zoekt samen naar vernieuwende ideeën om naar curriculumrealisatie, leerbegeleiding, leerlingbegeleiding en evaluatie te kijken. Je benadert het leerproces van je leerlingen en de organisatie van je school vanuit een oplossingsgerichte en open bril.
 
Aangezien verschillende Gentse secundaire scholen hier vragen en interesse rond hebben, plannen we dit in op het einde van dit schooljaar. Zo kan deze inhoud een plek krijgen in de organisatie en de werking 2018-2019 in de deelnemende scholen.

Vorm: 
Nascholing
Niveau: 
Secundair
Doelgroep: 
Leerkrachten
Zorgcoördinatoren
Kernteam
Directies
Beleidsondersteuners
Thema's: 
Zorg op school
Beleid
Werkvormen: 

Dag 1: Informatieve vorming met ruimte voor uitwisseling en reflectie rond de eigen les- en schoolpraktijk. (Lokaal Toekan, 1ste verdieping)
Dag 2: Terugkomdag. Uitwisseling en uitwerking van concrete toepassingen in de eigen les- en schoolpraktijk. (Lokaal Flamingo, 1ste verdieping))

Doelstellingen: 

Tijdens deze vorming leer je…

  • de regelgeving rond gemeenschappelijk curriculum, flexibele leertrajecten, individueel aangepast curriculum en klassenraden in het regulier secundair onderwijs kennen.
  • hoe je flexibele leerwegen vorm kan geven voor jouw leerlingen in jouw schoolcontext.
  • de belangrijke opdracht en autonomie van de klassenraad optimaal benutten.
  • via verschillende wegen onderwijs met redelijke aanpassingen aan te bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Plaats: 

Opleidingscentrum Campus Prins Filip
Jubileumlaan 217c
9000 Gent

Dag 1: lokaal Toekan, 1ste verdieping
Dag 2: lokaal Flamingo, 1ste verdieping

Data: 
vrijdag 04/05/2018 - 8.30 tot 12.30
woensdag 20/06/2018 - 9.00 tot 12.00
Prijs: 

Toegankelijk voor Gentse reguliere secundaire scholen (SG Artevelde)
Inschrijvingen per mini-team: directeur (of iemand met beleidsfunctie) / leerlingenbegeleider / CLB anker / 1 à 3 leerkrachten (afhankelijk van het aantal ingeschreven scholen) / ondersteuner

Maximum €35 per halve dag voor mensen, werkzaam in het onderwijs van de stad Gent (de verreking gebeurt via interne transfer van de werkingsmiddelen van de school).
 

Groepsgrootte: 
max. 24 personen
Vereiste voorkennis: 

Geen voorkennis.

Externe begeleider/lesgever: 

Friedl Tuyttens - OVSG

Contactpersoon - intern: 
© Stad Gent 2018
PBSOG
Campus Prins Filip, Jubileumlaan 217C, 9000 Gent,
tel. 09/268 24 06​, e-mail pbsog@stad.gent