NIEUW! Onderwijsloopbaanbegeleiding voor kernteams

Je bent nog niet ingelogd, log in of registreer om in te schrijven.

Onderwijsloopbaanbegeleiding ... Een lang woord waarbij we stilstaan rond alle acties die je op school reeds onderneemt of kan versterken of installeren om kinderen en leerlingen zichzelf zo goed mogelijk te leren kennen. Wat kunnen ze allemaal goed, wat doen ze graag, wat hebben ze nodig om ... Doel is om op deze manier de kinderen en de leerlingen handelingsbekwamer te maken om een optimale studiekeuze te maken.
Om dit te verwezenlijken of te stimuleren kan je als school allerlei acties op touw zetten. Maar hoe doe je dat dan? Hoe bereiken we het team, de leerlingen, de ouders, ...? Wat bestaat er allemaal aan materiaal? Welk plan van aanpak kan je op maat van je school maken?
In je OLB-kernteam, bestaande uit de directeur, de zorgcoördinator of leerlingbegeleider, één of meerdere leerkrachten, kijk je naar je school en ga je samen op zoek naar een plan van aanpak. 

Vorm: 
Nascholing
Niveau: 
Kleuter
Lager
Secundair
Doelgroep: 
Leerkrachten
Kernteam
Thema's: 
Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)
Werkvormen: 

input
uitwisseling
reflectie

Doelstellingen: 

Je kent de inhoud van onderwijsloopbaanbegeleiding.
Je kent het gehalte van onderwijsloopbaan op je school.
Je hebt een plan van aanpak met SMART-geformuleerde doelen.
 

Plaats: 

Opleidingscentrum Campus prins Filip
Jubileumlaan 217c
9000 Gent

Data: 
dinsdag 09/01/2018 - 8.45 tot 12.00
dinsdag 06/02/2018 - 8.45 tot 12.00
dinsdag 06/03/2018 - 8.45 tot 12.00
dinsdag 17/04/2018 - 8.45 tot 12.00
dinsdag 08/05/2018 - 8.45 tot 12.00
Prijs: 

Gratis voor mensen, werkzaam in het stedelijk onderwijs van de stad Gent.
40 euro per halve dag voor externen (wacht steeds met betalen tot na ontvangst van de factuur).

Groepsgrootte: 
20
Vereiste voorkennis: 

Geen voorkennis.

Contactpersoon - intern: 
© Stad Gent 2017
PBSOG
Keizer Karelstraat 1 (6de verdiep),9000 Gent,
tel. 09/268 24 48​, e-mail pbsog@stad.gent