Opleiding tot beeldcoach module 3

Je bent nog niet ingelogd, log in of registreer om in te schrijven.

Deze fase is een individueel leerproces. Je leert dat je eigen gedrag een variabele vormt in veranderingsprocessen van de ander. Wat doe je precies, wat zeg je, hoe vraag je door, welke indruk maak je? Maak je de ander actief of neemt je teveel over? Je leert kritisch reflecteren op je eigen interventies. Je leert de effecten van je persoonlijke stijl kennen en werkt zelfstandig met de methode. Je leert te implementeren als het gaat om beeldgebruik, en zet hiermee verandering bij anderen in gang.
Als eindwerkstuk presenteer je, met behulp van beeld, je werk als beeldcoach. Je comprimeert beeldmateriaal tot een werkzaam geheel. Je toont veranderingsprocessen en reflecteert op je eigen aandeel daarin. Dit onderdeel van de Opleiding Beeldcoaching is toegankelijk wanneer module 1 en 2 is doorlopen of diegenen elders opleidingen beeldcoach/ VIB-S hebben gevolgd.
Werkwijze: Van te voren worden de leerdoelen bepaald. Wat zijn je krachten en wat zijn de valkuilen in contact met de ander? Je schaaft aan je eigen vaardigheden en bent in staat per gecoachte de gewenste situatie te creëren. Je brengt videomateriaal mee van professionals met wie je werkt en kijkt daarbij kritisch naar je begeleidingsgesprekken. Je werkt zodanig aan je persoonlijke stijl tot je meer activeert dan compenseert, oplossingsgericht werkt en op een zodanig concreet niveau werkt dat de gecoachte ermee uit de voeten kan.
Eindwerkstuk:
Je kunt aantonen met 3 of meer verschillende professionals te hebben gewerkt waarvan 3 succesvol zijn afgesloten. Je begeleidersvaardigheden worden voorgelegd aan een onafhankelijke beoordelaar.

Tenslotte doe je een masterproof d.m.v. een presentatie met BEELD waarbij 3 onderdelen aan bod komen:
1. Vaardigheden
2. Je attitude en persoonlijke groei
3. Theorie.
Deze Masterproof presenteer je in aanwezigheid van de opleider, een tweede
beoordelaar en belangstellenden. Vervolgens kun je zelfstandig met de
methode verder.

 

Vorm: 
Nascholing
Niveau: 
Lager
Doelgroep: 
Directies
Beleidsondersteuners
Thema's: 
Coaching
Werkvormen: 

Interactief, uitwisselen, reflecteren a.d.h.v. opgenomen beeldmateriaal

Doelstellingen: 

Na afloop van module 3:

  • kun je een sterkte/zwakteanalyse maken van je eigen begeleidersvaardigheden
  • kun je een micro-analyse maken van je eigen gedrag in een coachingsgesprek
  • werk je authentiek, respectvol
  • kun je zelfstandig begeleidingstrajecten opzetten
  • werk je concreet en oplossingsgericht
  • activeer je meer dan je compenseert
  • kun je een traject terugbrengen tot de kern
  • kun je presenteren met behulp van beeld
Plaats: 

Opleidingscentrum Campus Prins Filip
Jubileumlaan 217c 
9000 Gent

Data: 
donderdag 28/09/2017 - 9.00 tot 12.30
donderdag 26/10/2017 - 9.00 tot 12.30
donderdag 23/11/2017 - 9.00 tot 12.30
donderdag 14/12/2017 - 9.00 tot 12.30
donderdag 18/01/2018 - 9.00 tot 12.30
donderdag 22/02/2018 - 9.00 tot 12.30
Prijs: 

Gratis voor mensen, werkzaam in het stedelijk onderwijs van de stad Gent.
40 euro per halve dag voor externen (wacht steeds met betalen tot na ontvangst van de factuur).

Groepsgrootte: 
max 8
Vereiste voorkennis: 

Module 1 en 2. 

Externe begeleider/lesgever: 

Mieke De Palmenaer i.s.m. het opleiders collectief beeldcoach in Nederland o.l.v. Christine Brons.

Contactpersoon - intern: 
© Stad Gent 2018
PBSOG
Keizer Karelstraat 1 (6de verdiep),9000 Gent,
tel. 09/268 24 48​, e-mail pbsog@stad.gent