Visie

De Pedagogische Begeleiding Stedelijk Onderwijs Gent (PBSOG) maakt deel uit van het Intern Verzelfstandigd  Agentschap (IVA) van het Stedelijk Onderwijs Gent.
De PBSOG heeft als kernopdracht het verder professionaliseren van teams, directies en leerkrachten om de kwaliteit van onderwijs en opvoeding te optimaliseren en zo maximale ontwikkelingskansen te bieden aan alle kinderen. Daarbij is het pedagogisch project van de Stedelijk Onderwijs Gent met accent op diversiteit, participatie, zorg, creativiteit, innovatie en duurzaamheid, de leidraad .
De PBSOG heeft ook een beleidsvoorbereidende functie.
Het aanbod is momenteel vooral gericht op het stedelijk basisonderwijs en wordt geleidelijk aan uitgebreid naar het stedelijk secundair onderwijs.

De PBSOG ziet zichzelf en de instellingen als lerende organisaties en ondersteunt hen hierbij. Er is een sterk geloof in de mogelijkheden van medewerkers en in de meerwaarde van samenwerking.
Uitgangspunt is een vraag gestuurde ondersteuning waarbij ingezet wordt op het versterken van het autonoom en kwalitatief handelen.
 
De PBSOG werkt op niveau van de scholengroep, op school- of teamniveau en op klas- of leerkrachtenniveau.
 
Op elk van deze niveaus is er een aanbod in

  • procesbegeleiding:
    duurzame processen, met betrokkenheid van alle actoren en over een lange(re) looptijd
  • materiaalontwikkeling:
    begeleiders, leerkrachten en directies maken en delen materialen die relevant zijn voor de schoolontwikkeling of de klaswerking
  • vorming
    leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies en andere geïnteresseerden die zich willen verdiepen in een bepaald thema kunnen inschrijven voor het vormingsaanbod. We bieden ook vormingen op maat

Concreet heeft elke stedelijke school een contactpersoon. Daarnaast kunnen begeleiders ingezet worden om begeleidingsvragen op maat met hun expertise en advies te ondersteunen. Dit kan eventueel in samenwerking met externe partners.
 

© Stad Gent 2018
PBSOG
Keizer Karelstraat 1 (6de verdiep),9000 Gent,
tel. 09/268 24 48​, e-mail pbsog@stad.gent