VOLZET! Opleiding tot beeldcoach module 1 (het vroegere Video Interactie Begeleiding)

Je bent nog niet ingelogd, log in of registreer om in te schrijven.

Video: 

Wil je je graag professionaliseren als coach en meer specifiek als beeldcoach binnen jouw werkterrein als zorgcoördinator, directie, beleidsondersteuner, pedagogisch medewerker, mentor? Dan biedt deze opleiding je een uitgelezen kans.

We starten dit schooljaar opnieuw met een groep beeldcoachen module 1. Beeldcoachen had vroeger de benaming VIB-S of Video-Interactie-Begeleiding op School. 
De ganse opleiding omvat 3 modules verspreid over 2 en een half jaar.

Wat is beeldcaochen?
In deze opleiding leer je coachen. Met dit verschil dat je gaat coachen aan de hand van videobeelden uit de klas- of schoolpraktijk die je hebt opgenomen en die je  daarna samen met de leerkracht gaat bekijken. Dus je vertrekt vanuit het beeldmateriaal om te coachen. Dit voegt een enorme meerwaarde toe aan het coachverhaal. Beelden zijn heel concreet en liegen niet. Het stap voor stap kijken naar de beelden gekoppeld aan vraagstelling en reflectie levert op korte tijd veel waardevolle informatie op.Terwijl woorden eerst het verstand aanspreken zullen beelden ons eerst zintuiglijk aanspreken. Hierdoor is het een zeer toegankelijk reflectiemiddel. 
 
                Wat je denkt dat je ziet, is meer wat je denkt, dan wat je ziet.

Wat doet een beeldcoach en hoe gaat dit in de pratkijk?
Als  beeldcoach ga je op vraag, een school- of klassituatie filmen waarin de relatie tussen de leerkracht en kind(eren) in een bepaalde context in beeld wordt gebracht. Beeldcoachen kan in diverse contexten of situaties ingezet worden, zowel in als buiten de klas: tijdens instructiemomenten, kringmomenten, overgangsmomenten, zelfstandig werk, coöperatieve werkmomenten, klasraad, speelplaats, etc. 
Als beeldcoach ga je daarna samen met de leerkracht de gemonteerde beelden bekijken en analyseren. We gaan als het ware in dialoog met de beelden op het scherm. Jij (als coach), de leerkracht naast jou en de filmbeelden.
Specifiek aan de opleiding is dat we als beeldcoach veel aandacht besteden aan een constructieve opbouwende dialoog. Een goede beeldcoach werkt vanuit gelijkwaardigheid, is steeds op zoek naar de persoonlijk kwaliteiten, moed, uitdaging en kracht van de leerkracht. Een coachingstraject met een leerkracht gaat over 3 à 4 samenkomsten waarin evolutie van het proces en de gewenste outcome duidelijk waarneembaar is.

Module 1: Bij "doelstellingen" enkele alinea hieronder lees je verder wat je in module 1 bereikt.

Vorm: 
Nascholing
Niveau: 
Lager
Doelgroep: 
Zorgcoördinatoren
Kernteam
Directies
Beleidsondersteuners
Thema's: 
Coaching
Werkvormen: 

We werken plenair. Daarom werken we in beperkte groep met maximaal 8 personen.

Doelstellingen: 

De totale opleiding tot beeldcoach omvat 3 modules.
 
Module 1 omvat 6 dagdelen:
 
in deze module maak je op actieve wijze kennis met de methode beeldcoachen.
Er wordt theorie overgedragen, videobeelden uit de praktijk ingebracht en je leert zelf filmen.
Je filmt leerkrachten en leert het materiaal op zodanige wijze interpreteren dat het competentiebevorderend is voor diegene die je hebt opgenomen.
 
Je bent voortdurend actief: filmt, geeft feedback, observeert, analyseert, selecteert beelden en monteert desgewenst.
 
Je sluit beeldcoaching module 1 af met een korte presentatie van wat je hebt geleerd in aanwezigheid van een externe beoordelaar. Het deelcertificaat wordt erkend door de Beroepsvereniging Beeldcoachen Christine Brons.
 

Plaats: 

Opleidingscentrum Campus Prins Filip
Jubileumlaan 217c
9000 Gent

Data: 
donderdag 01/02/2018 - 9.00 tot 12.30
donderdag 08/03/2018 - 9.00 tot 12.30
donderdag 29/03/2018 - 9.00 tot 12.30
dinsdag 08/05/2018 - 9.00 tot 12.30
donderdag 24/05/2018 - 9.00 tot 12.30
Prijs: 

Gratis voor mensen, werkzaam in het stedelijk onderwijs van de stad Gent.
40 euro per halve dag voor externen (wacht steeds met betalen tot na ontvangst van de factuur).

Groepsgrootte: 
max 8
Vereiste voorkennis: 

Minimale vaardigheden in het omgaan met een amateurs filmcamera.
Basisvaardigheden met computer.
Basisvaardigheden als coach.
In het bezit zijn van een filmcamera en laptop.

Externe begeleider/lesgever: 

Mieke De Palmenaer i.s.m. het opleiders collectief beeldcoach in Nederland o.l.v. Christine Brons

 

Contactpersoon - intern: 
© Stad Gent 2018
PBSOG
Keizer Karelstraat 1 (6de verdiep),9000 Gent,
tel. 09/268 24 48​, e-mail pbsog@stad.gent