Vormingen op vraag

Wenst u informatie over ondersteuning/begeleiding op teamniveau voor één van onderstaande thema's, neem dan contact op met uw contactpersoon of mail naar pbsog@stad.gent
Dit aanbod is ontworpen voor teams van het basisonderwijs. 

Breed evalueren:
NIEUW! Rubrics of beoordelingsgidsen maken op maat van de eigen praktijk.

Leergebieden:
Mindmappen als tool voor leren leren
Tekstaculair, teksten creatief vormgeven
Muzische vorming
ICT

Trajecten leerplannen OVSG:
Doelgericht werken
Leerplanimplementatie
Inspiratie
Opstellen beleidsplan
Bewaken horizontale en verticale samenhang
Registratie

Differentiatie:
Werken met groepsplannen en gedifferentieerde instructie
Differentiëren met aandacht voor hoogbegaafde kinderen

Methodieken:
Systeemdenken
Zelfstandigheid ontwikkelen
Met talenten aan de slag
Verhalend ontwerpen
Feedback/rapporteren/portfolio

Klasmanagment:
Co-teaching
Looping
Peertutoring
Studenttutoring
Leerjaaroverschrijdend werken / atelierwerking
Stam- en niveaugroepen
Multileerjaarklassen

Coaching:
Conflicthantering
Leerlingenbemiddeling
Relaxatie
Geweldloos verzet
Preventiepiramide
Klasmanagement en leerstijlen
Spelen met kernkwadranten
De No Blame-aanpak
Antipestbeleid
Pesten onder leerkrachten
Activerend coachen van leerprocessen bij kinderen
Beleidsvoerend vermogen
LeaderManagerCoach (LCM)/ProcessCommunicationManagement  (PCM) voor scholen

Zorg:
2017-2018 Sociaal-emotioneel leren: naar een schoolbreed actief preventiebeleid. (directies)
2017-2018 Sociaal-emotioneel leren voor teams
OLB starters
Geïntegreerde zorg- en onderwijskansenbeleid (bij OVSG aanbod)
Schoolfoto 

© Stad Gent 2018
PBSOG
Keizer Karelstraat 1 (6de verdiep),9000 Gent,
tel. 09/268 24 48​, e-mail pbsog@stad.gent